Schade aan de turbolader

De meest voorkomende schade aan defecte turboladers

Terwijl, volgens wat we weten over het begin van de turboperiode, hete stilstand en gebrek aan olie werden beschouwd als de belangrijkste oorzaak van het einde van de levensduur van een turbolader, is het vandaag de dag de te hoge snelheid en het falen van de VTG-eenheid wat zijn de triggers.

Door chiptuning of lekkage in gebieden waar de vuldruk staat, neemt het toerental van de turbocompressor onevenredig toe. Na een min of meer lang sissend geluid geven de meeste turbo's de geest met een kloppend geluid door versleten lagers of zelfs een gebroken as.

De hier genoemde informatie dient om de schade vast te stellen en is een uittreksel uit onze praktijkgerichte cursus "Schadeanalyse aan turboladers" voor deskundige training, die wij regelmatig aanbieden aan geïnteresseerden.

Botsing schade

Impactschade veroorzaakt door vreemde voorwerpen die het turbinehuis of het compressorhuis binnendringen, is duidelijk zichtbaar op het compressorwiel en het turbinewiel. Bij het installeren van een nieuwe turbocompressor moeten het luchtinlaatkanaal en het uitlaatspruitstuk worden gecontroleerd op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen. Waarschuwing! Turbocompressoren met dergelijke schade mogen in geen geval verder worden gebruikt.

verstopte olie

Vuile olie veroorzaakt schade aan de turbocompressor in de vorm van strepen op de lageroppervlakken. Waar komt vuile olie vandaan?

Wrijving door motorslijtage

Lagere kwaliteit olie

Slechte kwaliteit of verstopt oliefilter

Vaak na een motorreparatie door onvoldoende gereinigde oliekanalen in de motor

Olie inlaat incident

Een herhaaldelijk gebrek aan olie en gedurende enkele seconden leidt tot significante slijtagesporen op de lageroppervlakken, een blauwachtige verkleuring en/of verkleuring van het lager op de as, geel spoor.

De turbocompressor installeren zonder het smeersysteem vooraf te vullen

Onvoldoende olie- en filtervervanging/te lange intervallen

Olieverdunning door brandstof/glycol

Langere uitvaltijd

Overmatig achterover leunen

Verlies van de dempende eigenschappen van het smeermiddel door te hoge toeren van de rotoras door chiptuning of lekkage

Oververhit

Storingen als gevolg van te hoge uitlaatgastemperaturen of frequente ontkoppeling van de motor zonder voldoende koelfase leiden tot koolstofafzettingen op de turbocompressor en de olietoevoerleiding. Hierbij wordt met name rekening gehouden met het lager aan de turbinezijde en de zuigerveerafdichting. De mogelijke oorzaken van deze schade zijn:

Verstopt/beperkt luchtinlaatfilter

Motor heet loskoppelen

Lagere kwaliteit olie

Onjuiste afstelling van de motor

Schade veroorzaakt door te hoog toerental

Storingen door te hoog toerental van de turbocompressor bij geduwde voertuigen of in het geval van lekkende drukslangen tussen de turbocompressor en de inlaatleiding. Door het hoge toerental ontstaat er een extreem hoog vacuüm stroomopwaarts van het compressorwiel, waardoor de startschijf en het axiaallager snel verslijten. Bij het bereiken van overkritische snelheidsbereiken heeft de rotoras, die wordt aangeslagen door resterende onevenwichtigheden, de neiging te breken.